Sjömarkenshus erbjuder husbyggsatser för rationellt lösvirkesbyggande av lågenergihus/passivhus. Byggsystemet är flexibelt och passar lika bra för arkitektritade villor som standardhus.

Hustillverkare med byggsystem för lågenergihus

Sjömarkenshus_broschyrVi konstruerar och levererar Sjömarkenshus i hela Sverige och erbjuder ett modernt och rationellt sätt att bygga välisolerade och energisnåla hus. Egna ritningar, standardhus eller arkitektritat spelar ingen roll, vi tar fram exakt det hus som du vill ha.

 

Registrera dig gratis!

Registrera dig gratis och få tillgång till all information du behöver för att bygga effektivt.